Teleslynge

Teleslyngeanlæg er i Danmark en lovpligtig installation i alle offentligt tilgængelige rum.

Der er mange som ikke er klar over lovgivningen inden for området og ikke ved hvordan man skal forholde sig installation, servicering m.m.

Det kan vi hjælpe med